❰Read❯ ➪ Dundo Maroje Author Marin Držić – Saudionline.co.uk10 thoughts on “Dundo Maroje

 1. says:

  I onda se oni ude to dana nja omladina ne ita vi e knjiga kada je nekima jedini susret sa knjigom lektira A lektire, barem sa moje strane gledali ta, su katastrofa Da, da postoje neke koje su zanimljive ali ja pamtim samo one lo e.


 2. says:

  I am speechless Will reread this when I m old and already fed up with life so I ll be able to beat myself up even .


 3. says:

  ma se je trijeba s brijemenom akomodavat trijeba je bit vjertuo u tko ho e renjat na svijetu Besmrtna knjiga u kojoj u ivam stalno i opet iznova.


 4. says:

  Ima zbilja puno potencijala, ali na in pisanja je nepodno ljiv


 5. says:

  Ovo ima kompliciraniji zaplet od meksi kih sapunica.Jezik je katastrofa Ljudi se pre esto slu ajno susretnu na ulicama RIMA.Sve u svemu, ivi u as.


 6. says:

  Da napi em samo u jednoj re enici kakve dojmove imam za ovu komediju, onda bi moje osobne liste najdra ih djela govorile same za sebe Sve to Novela od Stanca i krtac ili Skup, ovisno o verziji imaju u svojim sadr ajima zajedno, Dundo Maroje nudi duplo vi e ivopisne scene, ljude koji se bave svakodnevnim poslovima, slu ajne prolaznike, pratnju, glamur, jednostavnost, sporedne pri e O kojoj god verziji da se radi knji evna, kazali na, filmska, stripovska ili na malim ekranima , ne bi bilo na odmet, jer naslov obiluje zanimljivim razgovorima, lokacijama, likovima i detaljima, zbog kojih bi se trebalo itati ponovno Dr i nije ni ta prepustio slu aju, ve je vi eslojno ocrtao i prikazao likove kao ljude koje i danas svatko mo e ugledati, sresti i upoznati spol, dob, podrijetlo, stale , osobine , a to itatelj ima priliku pratiti u komunikaciji izme u posjetitelja i doma ih ljudi Naravno, jezik je prilago en u svakoj situaciji, tako da pretpostavimo da svatko svakoga mo e razumjeti u filmovima smje tenim u dalekoj povijesti svi govore istim jezikom , ali ne treba razbijati glavu time Glavni cilj je nasmijati i zabaviti itatelja gledatelja, a u ovom slu aju bi to bila najbla a rije Zasigurno djelo koje bih ponio sa sobom na du e putovanje..


 7. says:

  Izrazito inteligentno djelo koje je daleko ispred svojeg vremena Ustvari je rije o o troj dru tvenoj kritici zapakiranoj u okvir komedije Prepuna duhovitih situacija, a i ivotnih mudrosti Oda renesansnom hedonizmu Bilo bi dobro kada bi se jezik modernizirao i time pribli io ve em broju ita a.


 8. says:

  Pretty easy comedy for my Croatian class It was funny and I liked it considering the fact it was written in 16th century in a dialect that s totally strange to me.


 9. says:

  HRV Knjiga je bila iznimno te ka za itati i pomalo dosadna, iako smije na u dijelovima.ENG The book was extremely hard to read and a bit dull, though funny at moments.


 10. says:

  This is my favorite play in the history of Croatian literature.Sve u ovom djelu je jednostavno savr eno Likovi su toliko precizno i virtuozno izgra eni da izvrsno ocrtavaju i tada nje, ali i dana nje stanje u svijetu.Pomet je jedan od najbolje ostvarenih likova u povijesti hrvatske knji evnosti zbog svoje ivotne filozofije i spretnog provla enja u svijetu.Dr i je neosporiv talent, meni jako drag.Usu ujem se re i da mi je gotovo jednako prirastao srcu kao i Shakespeare.Osim toga, radnja je zanimljiva a jezik uop e nije toliko te ak.Do e mi da ga odmah opet pro itam.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dundo Maroje download Dundo Maroje, read online Dundo Maroje, kindle ebook Dundo Maroje, Dundo Maroje 046df2770aad Popular EPub, Dundo Maroje By Marin Dr I This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Dundo Maroje, Essay By Marin Dr I Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You